top of page

Contact

Melissa De Bruyker

Je kan me altijd bereiken via het contactformulier of  melissa-de-bruyker@hotmail.com

 

Telefoon: 0498/46 89 66

 

Ondernemingsnummer: 0537.356.541

 

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting
 BTW niet toepasselijk

 
 

 

 

  • w-facebook

Koptekst 1

Your details were sent successfully!

Voorwaarden

1. Onze offerten en diensten zijn onderworpen aan de onderstaande verkoopsvoorwaarden.

Deze verkoopsvoorwaarden zijn verondersteld door de klanten te zijn gekend en zijn op de website www.meliciouspaints.com te vinden.

2. De offerten zijn definitief na ondertekening door beide partijen. Een overeenkomst per mail is eveneens rechtsgeldig.

3. De diensten zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur.

4. Niet-betaalde rekeningen op de vervaldag brengen van rechtswege en zonder

ingebrekestelling een verwijlintrest mede van 8 % per jaar voor elke laattijdige betaling, te

rekenen vanaf de vervaldag.

5. Bij niet-betaling van de rekening op de vervaldag, worden de bedragen hiervan met 10%

forfaitair verhoogd uit hoofde van schadevergoeding, met een minimum van € 25.

Verwijlintresten en eventuele procedurekosten zijn in deze vergoeding niet inbegrepen.

6. Klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur te worden gedaan, per

aangetekend schrijven.

7. Bij eventuele geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement

Gent bevoegd.

8. De offertes zijn zonder BTW, Melicious Paints is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is niet toepasselijk.

9. De reiskosten bedragen .,35 euro per gereden kilometer. Melicious Paints berekent de reiskosten aan de hand van de routeplanner op www.viamichelin.com.

10. Bij annulatie tot 2 weken voor boekingsdatum kunt u kostenloos annuleren.

Bij annulatie binnnen de 14 dagen tot boekingsdatum wordt 20% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.

Bij annulatie op de boekingsdatum zelf wordt 50% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.

Melicious Paints behoudt zich het recht een opdracht kostenloos te annuleren in geval van uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte). Bij annulatie zal Melicious Paints zelf de opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. We zullen te allen tijde voor vervanging proberen te zorgen zodat uw evenement toch nog feestelijk kan verlopen. We kunnen deze vervanging niet garanderen.

bottom of page